Sekcie - Popis jednotlivých častí aplikácie

 • Ovládací panel

  Aktívna domácnosť

  Je to objekt, ktorý má užívateľ predvolený alebo momentálne nastavený. V prípade, že užívateľ má viacero objektov, po kliknutí na aktívny objekt si v danom rolovacom menu môže zmeniť požadovaný objekt.

   Pomocník

  Odkaz na pomocníka pre aplikáciu FiiFree.

   Notifikácie

  V prípade, že aplikácia FiiFree odošle užívatelovi upozornenia, novinky alebo štatistiky, užívateľ bude informovaný ukazovateľom o počte neprečítaných správ.

   Nastavenia

  Obsahuje nastavenia parametrov aplikácie. Zmeny e-mailu, hesla, prípadne zmazanie účtu sa dá vykonať po zadaní aktuálneho hesla.

 • Moja domácnosť

  V tejto sekcii môže užívateľ registrovať 1 a viac domácností funkciou Pridať nový objekt kde je potrebné vyplniť dotazník o domácnosti. Tu si môže užívateľ dopĺňať a upravovať informácie o svojej domácnosti. V prípade potreby, je možné postupovať podľa krokov v inštruktážnom videu.

  Prejsť na video
 • Spotreba energií

  V tejto sekcii môže užívateľ zadávať jednotlivé náklady a spotreby pre jednotlivé energie ktoré v domácnosti má cez funkciu Zadať Spotrebu. Ak už nejakú energiu pre nejaké obdobie má vytvorené, môže upravovať energiu v danom “riadku” len pre daný rok.

  V prípade, že užívateľ nevie ktoré údaje z faktúry sú potrebné k registrácii, môže využiť preklikom na pomocníka priložené príklady (vzory) od jednotlivých dodávateľov energií, kde sú potrebné údaje vyznačené.

  V prípade, že sa vám zúčtovacie obdobia pre jednotlivé energie nezhodujú pre ten istý rok, aplikácia vám ich zaradí do príslušného roku. Fii index bude vypočítaný len ked budú zadané všetky potrebné energie pre konkrétny rok (zúčtovacie obdobie). V prípade potreby, je možné postupovať podľa krokov v inštruktážnom videu.

  Prejsť na video
 • Nahraté faktúry

  V tejto sekcii môže užívateľ prezerať svoje nahraté faktúry za jednotlivé energie, sledovať ich stav, či opätovne stiahnuť nahratý súbor.

 • Mapa FiiFree®

  V tejto sekcii sa nachádzajú všetky registrované domácnosti. Farebne sú rozlíšené podľa indexu Fii (index energetickej hospodárnosti). Užívateľ môže aktívne vyhľadávať domácnosti a pridávať si ich do porovnania funkciou “pridať do Obľúbených pre porovnanie ”ktorá je zobrazená pri každom objekte v tvare srdca.Mapu si viete približovať 2x rýchly klik myšou na mape.

  Prejsť na video
 • Zoznam objektov

  V tejto sekcii sa nachádzajú všetky registrované domácnosti. Pomocou filtra môžete selektovať objekty len na základe obytnej plochy. Užívateľ môže aktívne vyhľadávať domácnosti a pridávať si ich do porovnania funkciou “pridať do Oblúbených pre porovnanie ”ktorá je zobrazená pri každom objekte v tvare srdca.

  Prejsť na video
 • Obľúbené objekty

  V tejto sekcii si môže užívateľ porovnávať svoju domácnosť s objektami ktoré si vybral na porovnanie funkciou “pridať do Oblúbených pre porovnanie” v mape Fiifree alebo Zozname objektov ktorá je zobrazená v tvare srdca. V prípade, že objekt chcete z porovnávania vyhodiť, stlačte pri danom objekte červené srdce.Funkcia porovnávania funguje len ak máte zaregistrovanú domácnosť.

  Prejsť na video
 • Podobné objekty

  Podobné objekty sú objekty podobné vašej domácnosti, ktoré aplikácia FiiFree automaticky vygeneruje na základe parametrov vašej domácnosti. Táto funkcia umožňuje porovnať sa s podobnými domácnosťami. V prípade, že sa v databáze nenachádza žiadna podobná domácnosť tej vašej, môže sa stať, že vám systém nezobrazí žiaden objekt.

  Prejsť na video
 • Rebríčky

  V tejto sekcii môže nájsť užívateľ zaujímavé štatistiky, porovnania, novinky.

 • Notifikácie

  V tejto sekcii môže nájsť užívateľ personalizované rady a tipy ako aj informácie o zmenách, novinkách, upgradeoch, akciách a nových produktoch. Číslo v červenom krúžku označuje počet neprečítaných správ.