Faktúry za energie

V prípade niekoľko stranovej vyúčtovacej faktúry, môžete faktúru poslať v jednom súbore pdf. Využiť možete niekolko voľne dostupných aplikácií na tvorbu .pdf súborov (narp. Scannable, Cam Scanner).