FAQ - Často kladené otázky

 • 01. Čo je Fii index?

  Fii index je Index Energetickej Hospodárnosti. Vypočítava sa na základe vami zadaných vstupných dát o domácnosti a spotrebe všetkých energií za patričné zúčtovacie obdobie(rok). Je to indikátor - číslo ktoré v rámci určenej stupnice od 1 do 30 (1= najlepšie; 30= najhoršie) napovie akú má užívateľ hospodárnu domácnosť.

  ?
  Sivý Fii index bez čísla

  Nevypočítaný indikátor domácnosti, kde náklady a spotreby za energie pre zadaný rok nie sú zadané alebo sú len čiastkovo zadané. Pre užívateľov ktorí používajú tuhé palivo na ÚK (ústredné kúrenie), bude možné vypočítať Fii index už čoskoro.

  Fii 1-10
  Zelený dobrý Fii index
  Fii 11-20
  Oranžový priemerný Fii index
  Fii 21-30
  Červený zlý Fii index
  Moje Fii
  Môj Fii index/objekt
 • 02. ?Sivý Fii index (Nevypočítaný)

  Index Energetickej Hospodárnosti - Fii index sa vypočítava na základe vami zadaných vstupných dát o domácnosti a spotrebe všetkých energií za rovnaké zúčtovacie obdobie(rok). Je to indikátor - číslo ktoré v rámci určenej stupnice od 1 do 30 (1= najlepšie; 30= najhoršie) napovie akú má užívateľ hospodárnu domácnosť. Fii 1-10 zelená dobrá domácnosť; Fii 11-20 oranžová priemerná domácnosť, Fii 21-30 červená zlá domácnosť.

  ? Sivý Fii index bez čísla - nevýpočítaný indikátor domácnosti, kde náklady a spotreby za energie pre zadaný rok nie sú zadané alebo sú len čiastkovo zadané. Pre užívateľov ktorí používajú aj drevo na UK (ústredné kúrenie) alebo ohrev TÚV (teplá úžitková voda), bude možné vypočítať Fii čoskoro.

 • 03. Fii 1-10Zelený Fii index (Dobrý Fii index)

  Váš Fii index sa môže zmeniť vždy po zadaní vašich nových nákladov a spotrieb za daľšie obdobie (rok). V prípade, že sa do databázy dostane dostatočný počet objektov s lepším Fii indexom ako je váš, môže byť váš objekt preradený do oranžovej alebo červenej.

  V tomto prípade, je možné opätovne nájsť spôsoby ako zlepšiť svoju spotrebu a znížiť svoje náklady a to aj na základe porovnania s lepšími domácnosťami. Prijatými zmenami vo Vašej domácnosti by malo dôjsť k zníženej spotrebe alebo zníženým nákladom čo sa prejaví v úsporách ale aj v zmene vášho Fii indexu.

 • 04. Fii 11-20Oranžový Fii index (Priemerný Fii index)

  Váš Fii index sa a môže zmeniť vždy po zadaní Vašich nových nákladov a spotrieb za ďalšie obdobie (rok).V prípade, že sa do databázy dostane dostatočný počet objektov s lepším Fii indexom ako je váš, môže byť váš objekt preradený do červenej (zlej úrovne Fii indexu).

  V tomto prípade, je veľmi žiaduce opätovne nájsť spôsoby ako zlepšiť svoju spotrebu a znížiť svoje náklady a to aj na základe porovnania s lepšími domácnosťami. Prijatými zmenami vo Vašej domácnosti by malo dôjsť k zníženej spotrebe alebo zníženým nákladom čo sa prejaví v úsporách ale aj v zmene vášho Fii indexu.

 • 05. Fii 21-30Červený Fii index (Zlý Fii index)

  Váš Fii index sa mení vždy po zadaní Vašich nových nákladov a spotrieb za daľšie obdobie (rok). V prípade, že sa do databázy dostane dostatočný počet objektov s lepším Fii indexom ako je váš, môže váš objekt ostať v červenej (zlej úrovni Fii indexu).

  V tomto prípade, je veľmi žiaduce nájsť spôsoby ako zlepšiť svoju spotrebu a znížiť svoje náklady a to aj na základe porovnania s lepšími domácnosťami. Prijatými zmenami vo vašej domácnosti by malo dôjsť k zníženej spotrebe alebo zníženým nákladom čo sa prejaví v úsporách ale aj v zmene vášho Fii indexu.

 • 06. Moje FiiFialový môj Fii index/objekt

  Identifikátor vášho Fii indexu/domácnosti slúži na farebné odlíšenie vašej domácnosti na rýchlejšiu identifikáciu v Zozname objektov a v Mape FiiFree®.

 • 07. Čo je informatívny Fii index?

  Ide o číslo (hodnotu) pripradenú k Vašej domácnosti ktorá je vypočítaná na základe dvoch posledných registrovaných zúčtovacích období za predpokladu, že za posledné obdobie nie je zaregistrovaná určitá energia.

 • 08. Čo je aktívna domácnosť?
  V prípade, že máte zaregistrovaných viac domácností, aktívna domácnosť je tá, s ktorou aktuálne pracujete/dopĺňate/upravujete informácie. Ak chcete pracovať/dopĺňať/upravovať svoju inú zaregistrovanú domácnosť, môžete tak spraviť v sekcii Moja domácnosť alebo výberom objektu po kliknutí na tlačidlo Aktívna domácnosť v ovládacom paneli. Aktívna (zobrazená) môže byť len jedna domácnosť.
 • 09. Čo sú obľúbené objekty?
  Sú to vami vybrané objekty z mapy Fiifree alebo zo zoznamu objektov. Tieto objekty slúžia na porovnanie s vašou domácnosťou, ktorá je v sekcii Obľúbené objekty umiestnená vždy ako prvá. Objekty môžete z tejto sekcie odstrániť alebo pridávať. Max. počet objektov na porovnanie je 10.
 • 10. Čo sú podobné objekty?
  Sú to objekty podobné vašej domácnosti, ktoré aplikácia Fiifree automaticky vygeneruje na základe parametrov vašej domácnosti. Táto funkcia umožnuje porovnať sa s podobnými domácnosťami.V prípade, že sa v databáze nenachádza žiadna podobná domácnosť tej vašej, môže sa stať že vám systém nezobrazí žiaden objekt.
 • 11. Čo je aktuálna úroveň?

  Je stav v ktorom sa momentálne nachádzate s vašou domácnosťou na základe splnených podmienok. Úrovne sú 4 a nie je možné ich preskočiť. Postúpiť do ďalšej úrovne sa dá po vyplnení nasledujúcich kritérií ktorú sú definované pre každú samostatne (napr. zaregistrovať svoju domácnosť, vyplniť svoje energie podľa zúčtovacích faktúr atď.)

 • 12. Čo je stav domácnosti?
  Stav domácnosti je ukazovateľ informácií, ktoré užívateľ má aktuálne vyplnené a ktoré informácie ešte môže doplniť, prípadne upraviť.
 • 13. Čo je profil domácnosti?
  Profil domácnosti je základný prehľad o vašej domácnosti.
 • 14. Prečo mi aplikácia pri registrácii domácnosti neuložila vyplnené otázky?
  Všetky otázky pri registrácii sú povinné. V prípade, že ste stránku z nejakého dôvodu opustili počas vypĺňania dotazníka, registráciu je potrebne opakovať.
 • 15. Prečo nevidím základné a doplňujúce informácie iných domácností?
  V prípade, že nemáte vyplnené doplňujúce údaje o svojej domácnosti, nie je možné vidieť tieto informácie ani u iných domácností. Vyplniť doplňujúce informácie nie je povinné, ale vrelo to odporúčame k plnohodnotnému využitiu funkcionality aplikácie FiiFree.
 • 16. Prečo nemám vypočítaný Fii index, keď mám zadané všetky energie?
  V prípade, že máte zadané všetky energie ale systém ich zaradil do rôznych rokov pretože boli z rôznych časových období, môže sa stať,že vám systém Fii index nevypočíta. Pri takomto scenári odporúčame dohliadať u vás doma alebo si vyžiadať od svojho dodávateľa energie náhradné výpisy zúčtovacích období a zadať energie do Fiifree tak aby ste mali vyplnený posledný zúčtovací rok. V prípade, že máte ÚK (ústredné kúrenie) alebo TÚV (teplá úžitková voda) spojené s krbom alebo kotlom na tuhé palivo, Fii index vám budeme vedieť vypočítať čoskoro.
 • 17. Prečo nemôžem zadať údaje o spotrebe pre energiu?
  V prípade, že energia, ktorú chcete vyplniť je označená ako nedostupná, nie je možné zadať údaje pokiaľ si nezmeníte vlastnosti domácnosti v Základných údajoch o vašej domácnosti. Dôvod môže byť ten, že ste si nevšimli alebo zabudli označiť aj vlastnosť, ktorá ovplyvňuje danú energiu (napr. zabudli ste označiť kotol na tuhé palivo alebo elektrický bojler na ohrev teplej úžitkovej vody TÚV).
 • 18. Ako môžem vyplniť energie, keď mám kratšie zúčtovacie obdobia (½ polročné, ¼ ročné)?

  Momentálne je aplikácia nastavená len na cca ročné zúčtovacie obdobia, to znamená, že je potrebné kratšie zúčtovacie obdobia spočítať do celého roka.

  Viď príklad faktúry
 • 19. Prečo nemám vypočítaný Fii index v spotrebách, ale v prehľade sa mi robrazuje?
  V takomto prípade máte pravdepodobne zadaných niekoľko období (min. 2), kde posledné obdobie nemá zadané žiadne energie. Preto sme vám ponechali Fii index vypočítaný z predchádzajúceho obdobia, kde ste mali zadané energie. Ak si energie pre posledné obdobie doplníte, Fii index sa zobrazí aj v sekcii Spotreby Energií.
 • 20. Aký je rozdiel medzi nedostupnou a nezadanou energiou?
  Energie

  Nezadaná energia je stav, kedy užívateľ nevyplnil údaje o spotrebe a nákladoch pre energiu, ktorú v domácnosti využíva. Nedostupná energia je stav, kedy daný typ energie v domácnosti neexistuje.

 • 21. Prečo objekty v mape alebo v zozname majú vypočítaný Fii index aj keď majú niektoré energie v popise nedostupné?
  Objekty s Fii indexom pri ktorých sú niektoré energie nedostupné znamená, že daný typ energie vôbec nemajú a Fii index bol vypočítaný len z existujúcich a dostupných energií.
 • 22. Prečo v sekcii Podobné objekty má porovnáva s objektami, ktoré nemajú Fii index a vyplnené energie?
  Porovnanie Podobných objektov prebieha na základe parametrov z dotazníka. Je možné, že ak v databáze sú podobné objekty Vašej domácnosti, funkcia Vám zobrazí aj objekty bez Fii indexu a vyplnenými energiami.
 • 23. Prečo sú energie v menu Zadať spotrebu všetky dostupné, ale v mojich spotrebách sú niektoré nedostupné?
  Všetky typy energií v menu Zadať Spotrebu sú prednastavené pre všetky typy objektov (dom, byt, atď.). V prípade, že si zvolíte v menu energiu ktorá je vo Vašich spotrebách nedostupná, po zadaní obdobia vo formulári Vás systém vyzve na opravu/úpravu základných parametrov domácnosti kde si môžete doplniť alebo upraviť zdroj TÚV (teplá úžitková voda), ÚK (ústredné kúrenie) alebo VODY upraviť tak aby ste požadovanú energiu mali dostupnú.
 • 24. Čo je úžitková plocha?

  Súčet všetkých podlahových plôch domu /bytu/. Ak chceme vypočitať pre užitkovú plochu pre celý dom tak spočítavame plochy miestností zo všetkých podlaží domu. V našom prípade je to súčet podlahových plôch miestností, ktoré sa nachádzajú na 1.NP a 2.NP.

  Plochy spevnených plôch, balkónov, terás, markíz, prečnievajúcich strešných konštrukcií.... sa do úžitkovej plochy nepočítajú. Pozor pri kúpe napr. bytu kde veľmi často do tejto plochy počítajú predajcovia aj tieto časti aby navýšili metráže nehnuteľnosti.